Salgını Yönetememe Süreci Aile Hekimlerine Aşı Randevu Kriziyle Devam Ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Yürütme Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşılama programlarına müdahale etmek suretiyle aile hekimleri birimlerinde yarattığı sorunu görüşmek üzere 13 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi toplanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü aile hekimliği MHRS randevu programlarına müdahale ederek, 13.30 ila 15.45 arasına 5 dakika arayla 36 kişiye COVID-19 aşı randevusu ekleyip, bazı birimlere çalışılmayan saatlere ya da hasta muayene saatlerine dahi randevu koyarak müdahale etmiştir.

Sağlık Bakanlığı, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) hemşire ve doktor eksikliğini, mekân sorunlarını gidermeden, aşının korunması için gerekli soğutucu desteğini sunmadan, sürücü raporu gibi ertelenebilir sağlık hizmetlerini durdurmadan, 13 Şubat 2021 tarihinde ocak ayından beri sürdürülen aşılama programına müdahale ederek karmaşa ortamı yaratmıştır.

TTB Aile Hekimliği Kolu yürütmesi çevrimiçi ortamda acil toplanarak durumu değerlendirmiş, Sağlık Bakanlığı’nın yaratmış olduğu karmaşaya karşı sosyal medya üzerinden aile hekimlerinin görüş ve talepleri doğrultusunda paylaşımlarda bulunmaya karar vermiştir.

Görüş ve Öneriler:

Salgının son bulması, bulaşın kırılması, hastalık ve ölümlerin azaltılması için toplumsal bağışıklama amacıyla uygulanan aşının, toplumun her kesimine, bölge farkı gözetmeksizin eşit ve ivedilikle yapılması oldukça önemlidir.

Halkımızın ağırlıklı kesimi, aşı olmak amacıyla kendilerini daha fazla güvende hissettikleri, devamlı rahat iletişim kurdukları, kolay ulaşabildikleri için ASM’leri tercih etmektedir.

ASM’lerde aşılamanın etkin ve yeterli düzeyde uygulanması için, eksik doktor ve hemşire kadrolarının tamamlanması, hizmet verdiğimiz mekânlarımızın iyileştirilmesi, aşı dolaplarımızın uygun standartlarda yeterli kapasiteye sahip olarak sağlanması, sürücü, işe giriş belgeleri, gerekli olmayan laboratuvar talepleri gibi ertelenebilir sağlık hizmetlerinin bir süreliğine sunulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

ASM’lerin hiçbir ihtiyacını karşılamadan, masa başında yapılan müdahalelerle aile hekimlerine emrivaki yaparak aşı programını değiştirip kapasitesinin üstünde ek aşı randevuları açmanın olumsuz sonuçlara yol açacağını bildirmek istiyoruz.

Aşı sonrası bekleme sürelerine, “Aşıla” programında sık sık yaşanan teknik aksaklıkları da eklersek bir kişinin aşılanması yaklaşık 25 dakika sürmektedir. Sık verilen randevular ASM’lerde yığılmalara neden olacak, bu da COVID-19 bulaş riskini artırmış olacaktır.

Pandemi süresince beklemiş, ertelenmiş sağlık talepleri, okul aşıları, her gün yapılan sürekli sağlık hizmetlerinde yaşanan artış ASM’lerde iş yükünü çoğaltmıştır. Öğleden sonraları dayatılan 36 aşı randevusu ise tüm bu iş yüküne ek olarak sağlık hizmetlerinin kilitlenmesi, sağlık çalışanlarının üzülmesi, halkın zarar görmesi dışında bir yarar sağlamayacaktır.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız öneri ve taleplerimizden olan, aile hekimlerinin aşı programına müdahale şimdilik kaldırılmış olsa da temel taleplerimizin büyük bir bölümü karşılık görmemiştir.

Salgına karşı sürdürdüğümüz mücadele, başta toplumun etkin ve hızlı aşılanması için herkese yetecek dozda ve zamanında aşının temin edilmesi ile kolaylaşacaktır. Hekimlerin klinik bağımsızlığı dikkate alınarak aile sağlığı birimlerindeki çalışmalarını ve aşılamayı planlamalarına olanak verilmelidir. Aile hekimlerinin ve diğer sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve temel hakları, toplumun yaşam ve sağlık hakkı için mücadele etmeye devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

TTB Aile Hekimliği Kolu