Deprem Bölgesindeki Aşısız Bebeklere Ulaşmak İçin Sağlık Bakanlığı Çaba Harcamıyor, Bakanlığı Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Davet Ediyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Yürütme Kurulu, 26 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi toplandı. Toplantının başında, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık, Deprem Koordinasyonu hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan deprem bölgesindeki aile hekimlerinin yaşadığı sorunları aktarırken, Kol Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da aşılama oranlarının düşüklüğüne dikkat çekti.

Toplantıdan şu sonuçlar çıktı:

  • Deprem bölgesinde yıkılan ASM’lerdeki aşı kayıtlarına ulaşmak, ebeveynlerini arayarak aşısı eksik bebek ve çocukları belirlemek ve en yakındaki sağlık noktalarında aşı yaptırmak kamu otoritesinin görevidir.
  • Bebek-çocuk-gebe aşılarına ulaşmada ASM’lerde sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz. Bakanlık aşı teminini bir an önce yapmalı ve aşılamanın önündeki lojistik sorunu çözmelidir.
  • İl ve ilçe müftülüklerince yazılan yazı doğrultusunda aile hekimliklerinden talep edilen parmak izi raporları, hukuksuz ve bilimdışı olmakla birlikte, bakanlığın “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”sinde de yer almamaktadır.
  • Parmak izi kişilerin biyometrik kimliklendirmelerinde, adli araştırmalarda, güvenlik ve idari amaçlı veri tabanlarında toplanarak gerektiğinde kimlik tespiti için kullanılan, her bireyde farklı, değiştirilemez ve ölçülebilir nitelikte veriler sunan bir kimliklendirme yöntemidir. Kişilerin parmak izi olmadığını belirtilen raporlar, parmak izi veri tabanı için daha standardize tekniklerle verileri toplama işlemi yapılan kurumlardan talep edilmelidir.
     

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu