TTB AHEK, Halka ve Ücretlilere Yönelik Ekonomik Baskılar Karşısında Harekete Geçiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Yürütme Kurulu; artan hayat pahalılığı ve eriyen ücretler karşısında sürdürülecek mücadele programını ve ortak eylem çağrılarını değerlendirmek üzere 26 Temmuz 2023 günü çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, kolun yürütme kurulu üyeleri ve İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu eş başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan, kol olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verip gündem konularını özetledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, temel gündemlerinin sağlık emekçilerine yönelik bitmek bilmeyen şiddet olayları ile sağlık emekçilerinin eriyen ücretleri ve diğer hak kayıpları olduğunu belirtti. TTB olarak bu gündemlere ilişkin sağlık emek-meslek örgütleri ile 5 Ağustos 2023 günü bir araya gelerek ortak bir mücadele programı çıkarma çağrısı yaptıklarını aktaran Korur Fincancı, “Hak arama mücadelesi yürüten tüm örgütlerle birlikte hareket etmeye, yapılacak eylemleri desteklemeye devam edeceğiz. TTB olarak örgütlü mücadelenin gücüne inanıyoruz. Bugüne dek örgütlü mücadelenin sağladığı kazanımları biliyoruz” dedi.

Toplantıya katılan aile hekimleri de bulundukları illerde yapılacak eylemlere ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Sağlık emekçilerinin ücretlerinin erimesine ve artan şiddete karşı ortak bir mücadele programı oluşturulmasının öneminden bahsedilen konuşmalarda, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki emekçilerin kendine özgü bir mücadele hattı geliştirmesinin de şart olduğu vurgulandı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle oldu:

  1. TTB’nin “Emek Bizim Söz Bizim” sloganıyla 2022 yılında başarıyla gerçekleştirdiği ve sonrasında önemli kazanımlar sağladığı süreç, yeni eylem programına faydalı olacağı düşüncesiyle kronolojik sıraya göre hazırlanıp paylaşılacak.
  2. Ülkenin sürüklendiği sosyoekonomik krize bağlı olarak sağlık hizmetlerine erişimde fiyat artışlarının beraberinde getireceği hak kayıplarına; toplumun barınma, beslenme sorunlarına; bebek, çocuk, gebe, yaşlı, engelliler ile deprem bölgesinde yaşayan halkın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çeken bütünlüklü bir mücadele programı oluşturulacak.
  3. 8 Ağustos 2023’ten itibaren kamu binalarında ve güvenli ortamlarda çalışma, güvenceli iş, yoksulluk sınırının en az iki katı tek ücret ve yeterli cari ödeme talepleri ile eylemler yapılacak.
  4. “Emek Bizim Söz Bizim, Gelecek Hepimizin” sloganı ile başta eriyen ücretlere ve sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı ağustos ayının ikinci haftasından itibaren basın açıklamaları düzenlenecek, sosyal medya eylemleri başlatılacak.
  5. Eylül ayı içinde eylem programı çerçevesinde belirlenecek illere gidilerek birinci basmak sağlık emekçileri ziyaret edilecek, buluşmalar gerçekleştirilecek, emekçilerin harekete geçirilmesi için benzer programlar hazırlanarak uygulanacak.

 

Toplantı, TTB AHEK olarak aşı tereddüdü ve aşı teminindeki sıkıntılar ile deprem bölgesinin sorunlarına dikkat çekmek için broşür hazırlanması kararı verilerek sona erdi.