TTB AHK Yürütme Kurulu Toplantısı 4 Ağustos’ta Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Yürütme Kurulu Toplantısı 4 Ağustos 2023 tarihinde çevirim içi olarak gerçekleşti. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin, de katıldı. Yürütme kurulu üyeleri ile illerdeki aile hekimliği komisyonlarının çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulundu. Aktarımlar sonrası toplantıya ilişkin şu kararlar alındı:

  1. Aile Hekimliği ile ilgili yasa ve yönetmelik değişikliğine bağlı hukuki durumu konuşmak, maaşlardaki ve cari ödemelerdeki erimeler ve son durum ile ilgili durumu ve eylemlilik planını konuşmak ve paylaşmak amacı ile 7 Ağustos 2023 Pazartesi Saat 20.30 da geniş katılımlı aile hekimliği toplantısı yapılmasına 
  2. Kamu binalarında ve güvenli ortamlarda çalışma, güvenceli iş, yoksulluk sınırının en az iki katı tek ücret ve yeterli cari ödeme talepleri ile ilgili  10 Ağustos Perşembe öğlen 12.30'da basın açıklaması yapılmasına, İl Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonlarının kendi özel durumlarını (deprem bölgesi olunması, İstanbul ilinde sanal ASM'lerin çok olması) eklemeleri ile illerinde eş zamanlı 1 hafta boyunca  basın açıklamaları yapılmasına
  3. Aile Hekimliği maaşlarıyla ilgili  genişletilmiş bir çalışma yapılmasına