# Adı Detay Küçük Harf
1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* hekim - endüstri ilişkileri kılavuzu*
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU uzmanlık dernekleri etik kurullar kılavuzu
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU hasta hakları kılavuzu
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU aydınlatılmış onam kılavuzu