2006-2008 Denetleme Kurulu


Dr. Ersin Çağırgan
1964 Isparta doğumlu. 1987 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu. Denizli Tabip Odası 1998-2002 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı, 2002-2006 Tabip Odası Genel Sekreteri.

Dr. Yaşar Ulutaş
1964 Kayseri doğumlu. 1989 Fırat Tıp Fakültesi mezunu. Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, pratisyen hekim. 2004-2006 Adana Tabip Odası Genel Sekreteri.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
1967 Malatya doğumlu. 1993 Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fak. Mezunu. Eskişehir 112 Acil Servisi, pratisyen hekim. TTB Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu üyesi. SES Eskişehir Yönetim Kurulu üyesi.