1994-1996 Denetleme Kurulu

Dr. Metin Bakkalcı

Dr. Sabri Dokuzoğuz

Dr. Ümit Erkol