1964 Denetleme Kurulu

Dr.Saim Aksan

Dr.Hüseyin Salor

Dr.Naşit Sunay