1. TTB 70. Büyük Kongresi, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerini TTB değerlerinin savunucusu oldukları için kendileri ile bir kez daha onur duyduğunu, TTB MK üyelerinin tutumunun arkasında olduğunu, hekimlik değerlerinin evrensel değerlerine bağlılık ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçekliğini kongre kararı olarak oybirliğiyle ilan eder.
     
  2. 17 Nisan tarihinin “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” ilan edilmesine, bu konuda gerekli girişimlerin yapılması için TTB Merkez Konseyi’ne yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.
     
  3. Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası kurulmasına, Merkezinin Kars olmasına, Erzurum-Gümüşhane-Bayburt-Kars-Iğdır-Ardahan Tabip Odasının kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra Erzurum-Gümüşhane-Bayburt Tabip Odası olarak faaliyetlerine devam etmesine oybirliğiyle karar verildi.
     
  4. Divana iletilen diğer karar önerilerinin dilek ve temenni niteliğinde olduğu anlaşılarak, okunmak suretiyle oylanmaksızın Büyük Kongrenin bilgisine sunuldu.