BAKANLAR KURLU KARARI

Resmi Gazete:6.2.2008-26779

             Karar Sayısı : 2008/13152

             Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7/1/2008 tarihli ve 1963 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                    

Abdullah GÜL 

CUMHURBAŞKANI

                                                                                                                                                              

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

Bakanlar Kurulu