2012-2014 Denetleme Kurulu

 

Dr. Kayhan Çetin Atasoy

1967 Sinop doğumlu. Hacettepe Tıp Fak. 1991 mezunu. Ankara Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. öğretim üyesi. Profesör. Ankara Tabip Odası 2010-2012 Denetleme Kurulu üyesi.

 

Dr. Murat Süleyman Erol

1964 Ankara doğumlu. Selçuk Tıp Fak. 1988 mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri hekimi. Eskişehir Tabip Odası 2006-2008 Yönetim Kurulu üyesi. 2008-2010 Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Ahmet Koç

1964 Ağrı doğumlu. 1985 İstanbul Tıp Fak. mezunu. Van Bölge EAH Genel Cerrahi uzmanı. Van-Hakkari Tabip Odası 2006-2008 Büyük Kongre delegesi, halen Onur Kurulu üyesi.