2002-2004 Denetleme Kurulu

Dr.Hakan GİRİTLİOĞLU

1964 Amasya doğumlu. 1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1994-1996 TTB Merkez Konseyi üyesi. 1996-2000 TTB Denetleme Kurulu üyesi. 1994-2002 TTB Hukuk Bürosu Koordinatörü. 2000-2002 TTB Merkez Konseyi Muhasip üyesi. 1995 yılından bugüne TTB’yi temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan Reklam Kurulu’nda üye olarak çalışmaktadır. Yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Tüketici Konseyi’nde TTB’yi temsilen üyelik görevini sürdürmektedir. TC Dışişleri Bakanlığı’nda kurum hekimi olarak çalışıyor.

Dr.Ali GÖKÖZ

1944 Antalya doğumlu. 1966 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1988-1990 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. 1990-1992 Ankara Tabip Odası Başkanı. 1992-1994 Ankara Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. 1992-1994 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi. 1994-1996 TTB Merkez Konseyi Üyesi ve II. Başkanı. 1996-1998 TTB Merkez Konseyi Denetleme Kurulu üyesi. 1998-2000 Ankara Tabip Odası Onur Kurulu üyesi. 2000-2002 Ankara Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. Gastroenteroloji Uzmanı. Sözleşmeli hekim olarak çalışıyor.

Dr.Binali MAVİTAŞ

1951 Erzincan doğumlu. 1977 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1983 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlığı. 1987 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Başasistanlığı. 1999 Kalp ve Damar Cerrahisi doçenti. Kardiyoloji Derneği, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Damar Cerrahisi Derneği üyesi. 1998-2002 TTB Denetleme Kurulu üyesi. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde şef yardımcısı olarak çalışıyor.