1998-2000 Denetleme Kurulu

Dr. Hakan Giritlioğlu

Dr. Ali Gököz

Dr. Levent Koşar