1996-1998 Denetleme Kurulu

Dr. Ali Gököz

Dr. Levent Koşar

Dr. Hakan Giritlioğlu