1992-1994 Denetleme Kurulu

Dr. Nihal Bilgili

Dr. Erkan Sümer

Dr. Raif Kaya