1990-1992 Denetleme Kurulu

Dr. Mahmut Kılıç

Dr. Doğan İstanbulluoğlu

Dr. Asım Sevil