TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Hekimler Kolu çevrimiçi toplantısı 8 Kasım 2020 tarihinde yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile Merkez Konsey üyeleri Dr. Alican Bahadır ve Dr. Meltem Günbeği katıldı.

Toplantıda kol yürütmesi adına Fikret Çalıkoğlu geçmiş dönem raporunu sunarken; İzmir, Ankara, Diyarbakır, Urfa ve Samsun komisyonları faaliyet aktarımı yaptı. Daha sonra birçok ilden katılan asistan hekimler COVID-19 pandemi dönemine ve örgütlenme faaliyetleri üzerine bilgilendirmede bulundu.

Aktarımlarda tüm asistan hekimlerin yaşadığı sorunların benzer olduğu, pandemi yükünün asistanlar üzerine yığıldığı, uzmanlık eğitiminin aksadığı, nöbet ertesi izin haklarının kullanılamadığı, ek ödemelerin adaletsiz yapıldığı, performans ödemelerinde gecikmeler yaşandığı gibi sorunlar paylaşıldı. Tüm bunların yanında bir de eğitim hakkı elinden alınarak ihraç edilen ve güvenlik soruşturması bahanesiyle eğitimine başlatılmayan asistanlar hakkında değerlendirme yapıldı.

Yeni yürütmenin seçilmesinin ardından yeni dönemde daha fazla örgütlenmeye, özlük haklarımız için birlikte mücadeleye dair vurgu ile toplantıya son verildi.

İlgili tüm üyelerimizi Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu'nda örgütlenmeye, oda komisyonlarını güçlendirmeye ve birlikte üretmeye davet ediyoruz.

TTB Asistan ve Genç Hekimler Kolu