3. İşçi Sağlığı ve Halk Sağlığı Sempozyumu

3. İŞÇİ SAĞLIĞI ve HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

15 Haziran 2023 / Saat: 20.00

Zoom Etkinliği
ID: 839 5126 5673 / Parola: 150442

 

1. Oturum: DEPREM ve HALK SAĞLIĞI / 20.00-21.15
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kutlu

HALK SAĞLIĞI BAKIŞIYLA DEPREM BÖLGESİNDE YIKIM VE YENİDEN YAPIM SÜRECİ
Dr. Ahmet Soysal (Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı ABD, TTB Halk Sağlığı Kolu Sekreteri)

DEPREMİN DÖRDÜNCÜ AYINDA YAŞAM KOŞULLARI
Prof. Dr. Tacettin İnandı (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı ABD)

DEPREM SONRASI HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Prof. Dr. Burcu Tokuç (TKNÜ Tıp Eğitimi ABD)

 

2. Oturum: DEPREM ve İŞÇİ SAĞLIĞI / 21.15-22.00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Davuthan Günaydın (TNKÜ ÇEEİ Bölümü)

DEPREM BÖLGESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI
Prof. Dr. Gamze Varol (TNKÜ Halk Sağlığı ABD, TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Başkanı)

DEPREM SONRASI İŞYERLERİNDE ÖZSAVUNMA: ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kutlu (TKNÜ ÇEEİ Bölümü)

 

3. Oturum: DEPREM, TOPLUMSAL PSİKOLOJİ ve DAYANIŞMA / 22.00-22.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gamze Varol

YIKIMLAR VE KAYIPLAR ARDINDAN RUHSAL ETKİLENME, SOSYAL KRİZLER VE PSİKOSOSYAL DESTEK İLKELERİ
Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım (Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı)

DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI TOPLUMSAL DAYANIŞMA
Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir (Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü)