Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü Başvuru Süreci Başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından iki yılda bir verilen Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü başvuru süreci başladı.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü, başta genç araştırmacıların yürütücüsü oldukları çalışmalar olmak üzere halk sağlığı alanında yapılmış özgün araştırmalara ve incelemelere, hazırlanan yönergeye göre verilecektir.

Ödülün amacı, Türkiye’de halk sağlığı alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunan ya da toplumsal sorunların çözümüne yeni ve önemli katkılar sağlayan bilimsel ve özgün çalışmaları ve onların yürütücülerini ödüllendirerek, başta genç araştırmacılar olmak üzere halk sağlığı disiplini ile ilgili çalışmalar yürütenleri halk sağlığı alanında araştırma yapmak için güdülemek ve halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Ödüle, son üç yıl içerisinde yayımlanmış araştırmalar, teslim edilmiş tezler (yüksek lisans/ doktora/uzmanlık tezleri), incelemeler (ele aldığı konuyu analitik ve güncel bir bakış açısıyla inceleyen kapsamlı derleme, gözden geçirme vb. çalışmalar) ve yayımlanmış kitaplar aday olabilir ya da aday olarak gösterilebilir.

Ödül için başvuru ya da aday gösterme 31 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü Yönergesi için tıklayın.

Başvuru formu için tıklayın.