Dr. Şeyhmus Gökalp Davası: TTB, İyi Hekimlik, Adil Yargılanma Hakkı