Duyurular Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
2 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
3 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
4 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
5 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
6 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
7 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
8 Türkiye`de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
9 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
10 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
11 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
12 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
13 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
14 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
15 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
16 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
17 Dr. Füsun Sayek`i Anma Toplantısı 10.10.2016
18 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
19 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
20 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
21 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
22 Kamil Furtun`u Anıyoruz... 25.05.2016
23 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
24 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
25 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
26 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
27 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
28 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
29 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
30 Aile Hekimleri Bursa`da Buluşuyor 05.02.2016
31 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
32 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
33 6645 Sayılı Yasa ile 5510 Sayılı Yasaya Eklenen `Ek 10. madde` ve Sonuçlarını Değerlendirme Anketi 23.12.2015
34 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-3 30.11.2015
35 BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ TÖRENİ 30.11.2015
36 XXI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 19.11.2015
37 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri 10.11.2015
38 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 22.10.2015
39 TTB - STED Fotoğraf Yarışması - 2015 17.09.2015
40 Sağlıklı Yarınlar için Nitelikli Tıp Eğitimi 01.09.2015
41 5. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ULUSAL KONGRESİ 28.05.2015
42 20-21-22 Mayıs ve Cumartesi Günleri Hizmet Üretmeyeceğiz 12.05.2015
43 Sağlık Çalışanları; Çalışma Koşulları ve Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 06.04.2015
44 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı 27.03.2015
45 HEKİMLER BARIŞ İÇİN BİR ARADA 26.03.2015
46 Dr. Ersin Arslan Anısına Kısa Film İçin Öykü Yarışması 16.03.2015
47 Dr. Nevzat Eren Sempozyumu 03.03.2015
48 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 14.01.2015
49 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumu-2 01.12.2014
50 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 11.11.2014
51 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 22.10.2014
52 Hekimliğime Dokunma! 17.09.2014
53 Göç ve Sağlık 03.09.2014
54 I. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ 28.08.2014
55 8. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 06.08.2014
56 Halkevleri Vakfı ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Öğrenci Yurdu 21.07.2014
57 TTB 64. Büyük Kongresi 20.06.2014
58 Kadınlar Arasında Tütün Kullanımı -Sorular ve Yanıtları- 29.05.2014
59 Sağlık Hukuku`nda Sağlık Çalışanlarının Hakları Paneli 29.04.2014
60 Hekimler camide, sokakta, hastanede nerede ihtiyaç varsa oradadır 28.04.2014
61 From Médecins Sans Frontières (MSF) : We are in need of Medical Doctors, Surgeons, Anesthetists and Gynecologists for our missions abroad 25.04.2014
62 Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 2014 21.04.2014
63 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları, Meslek Hastalıkları Sempozyumu 03.04.2014
64 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risk Değerlendirmesi 03.04.2014
65 Eğitsel Hukuksal ve Yönetsel Eğitim Semineri 01.04.2014
66 Ata Soyer Tıp Eğitimi Sempozyumu 28.03.2014
67 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları - VIII 17.03.2014
68 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
69 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 26.02.2014
70 Avrupa`da Asistan Hekimlik 26.02.2014
71 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu-13 25.02.2014
72 Türkiye`de Genel Sağlık Kapsamı: Hakkaniyette (equity) Artış 20.02.2014
73 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 13.02.2014
74 TTB-UDEK Olağan Genel Kurulu 18.12.2013
75 Sağlık Personelinin Afetlerde Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Çözüm Önerileri 09.12.2013
76 XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.11.2013
77 DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ FİLM GÖSTERİMİ - DİYARBAKIR: HUKUKÇULUĞUMDAN UTANIYORUM 18.11.2013
78 Ankara Kadın Emeği Forumu Hazırlık Toplantısı Çağrısı 12.11.2013
79 Dr. Füsun Sayek`i Anma Toplantısı 12.11.2013
80 TTB Toplumsal Barışı Tartışıyor 05.11.2013
81 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 30.10.2013
82 Türkiye`de Sağlığın Durumu, Gezi Olayları ve Sağlık 02.10.2013
83 Gezi Direnişi ve Sağlık 06.09.2013
84 18. Pratisyen Hekimlik Kongresi 01.09.2013
85 Eğitici Gelişim Etkinliği 15.05.2013
86 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 09.05.2013
87 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
88 8. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 18.04.2013
89 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması lV 18.03.2013
90 HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR 05.03.2013
91 AKP`nin `Sağlıkta Dönüşüm`ü Kamu Sağlık Hizmetlerinin Tasfiyesi 25.01.2013
92 Gaziantep Tabip Odası Dr. Ersin Arslan Fotoğraf Yarışması 23.01.2013
93 YÖK Yasa Taslağına hayır! 07.01.2013
94 XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 21.11.2012
95 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 17.06.2012
96 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 27.03.2012
97 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı 12. Sempozyumu 07.03.2012
98 III. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 29.02.2012
99 Dr. FÜSUN SAYEK VI. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI 24.02.2012
100 TTB DİLOVASI RAPORU`NUN KOCAELİ HALKI İLE PAYLAŞILMASI 20.02.2012
101 Mecburi Hizmet Zirvesi 19.01.2012
102 Türk Tabipleri Birliği Toplumsal Barışı Tartışıyor - II 17.01.2012
103 Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Programı 16.11.2011
104 Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim ve İnsanın Sorumluluğu 21.10.2011
105 I. Ulusal İntörn Kurultayı 20.10.2011
106 Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 20.10.2011
107 TTB-UDEK XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 20.10.2011
108 Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Diyarbakır`da Buluşuyor 19.10.2011
109 Mecburi Hizmet Zirvesi 12.10.2011
110 Asistan Hekim Kurultayı - 2011 07.09.2011
111 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi 24.06.2011
112 VI. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 28.04.2011
113 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi - 2011 25.04.2011
114 İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ 25.04.2011
115 5. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 15.04.2011
116 19-20 Nisan`da GöREVDEYİZ 07.04.2011
117 Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı 07.04.2011
118 Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu 01.04.2011
119 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi 31.03.2011
120 Güvencesiz Çalışmaya Son Mitingi 3 Nisan`da, Ankara`da 31.03.2011
121 Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu 16.03.2011
122 STED Fotoğraf Yarışması 02.03.2011
123 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni-2011 01.03.2011
124 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 21.01.2011
125 EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI / İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ 30.11.2010
126 XVI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 22.11.2010
127 Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2010
128 Hasta Güvenliği Anketi 19.10.2010
129 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı 08.10.2010
130 `Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010` Anketi 25.05.2010
131 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 26.04.2010
132 V. ULUSLARARASI İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ 26.04.2010
133 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 26.04.2010
134 DR. FÜSUN SAYEK IV. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI 07.04.2010
135 FÜSUN SAYEK 4. SAĞLIK VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 07.04.2010
136 Anadil ve Sağlık 09.03.2010
137 SAĞLIKTA DEĞİŞİMİN ANAHTARI: DR. FÜSUN SAYEK TIP EĞİTİMİ BULUŞMASI-III 01.03.2010
138 Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Modülleri Sertifika Kursları`nın Şubat-Mart 2010 programı 12.02.2010
139 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 09.02.2010
140 BEŞİNCİ YILINDA AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYI 08.02.2010
141 2010 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 17.01.2010
142 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK PERSONELİNİN TAM SÜRE ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ 18.11.2009
143 Birinci Basamak Eğitim Günleri - 2 22.10.2009
144 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 22.10.2009
145 XV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 20.10.2009
146 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 2009 3 Kasım 2009 20.10.2009
147 G$$ BİR YILINI DOLDURDU 29.09.2009
148 Çalıştay 04.09.2009
149 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 01.09.2009
150 tTam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Toplantısı 28.08.2009
151 12. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi 27.08.2009
152 `Tam Gün` Yasa Tasarısı 24.08.2009
153 Çalıştığınız Hastane Olağandışı Durumlara Hazır mı? 22.06.2009
154 TTB 58. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ 15.06.2009
155 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 28.05.2009
156 FORUM / 12 Haziran 2009 25.05.2009
157 1 Mayıs 27.04.2009
158 4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 15.04.2009
159 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
160 HEALTH INFORMATICS and BIOINFORMATICS 31.03.2009
161 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TAŞERONLARA EMANET EDİLEMEZ! 31.03.2009
162 TTB İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı 19.03.2009
163 HEKİME YÖNELİK ŞİDDET 02.02.2009
164 I. KAFKAS TIP GÜNLERİ SEMPOZYUMU 20.01.2009
165 Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu 09.01.2009
166 TTB-UDEK ULUSAL YETERLİK KURULU V. ÇALIŞTAYI 02.01.2009
167 XIV. TUEK 06.11.2008
168 GPE Genel Kurul 06.11.2008
169 Kadın Komisyonu`ndan Çalıştay 06.11.2008
170 Fusun Sayek Hastaneler Kurultayı 06.11.2008
171 Hekim Çalıştayı 06.11.2008
172 Yeni Yayınlar 06.11.2008
173 29 Kasım Mitingi 06.11.2008
174 29 Kasım Mitingi 06.11.2008