Haber Kategorileri

# Adı Görüntüle
1 Açlık Grevleri Basın Açıklamaları Haberleri
2 Açlık Grevleri Genel Haberleri
3 Afişler Haberleri
4 Aile Hekimliği Haberleri
5 Asgari Ücret Haberleri
6 Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Haberleri
7 Asistan Hekimler Haberleri
8 Basın Açıklamaları Haberleri
9 Başbakanlık Haberleri
10 Behçet Aysan Şiir Yarışması Haberleri
11 Bütçe Uygulama Talimatı Haberleri
12 Cezaevi Koşulları Haberleri
13 Çalışma Bakanlığı Haberleri
14 Duyurular Haberleri
15 Eğitim Araştırma Hastaneleri Haberleri
16 Eylemlilik Süreci Haberleri
17 Film Haberleri
18 Genel Pratisyenlik Enstitüsü Haberleri
19 Genel Sağlık Sigortası Haberleri
20 Haberler Haberleri
21 Halk Sağlığı Haberleri
22 Hekimlere Yönelik Şiddet Haberleri
23 Hukuk Haberleri
24 İlaç Haberleri
25 İnsan Hakları Haberleri
26 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitimi Haberleri
27 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Haberleri
28 Kadın Sağlığı Haberleri
29 Kuş Gribi Haberleri
30 Malpraktis Haberleri
31 Mecburi Hizmet Haberleri
32 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Haberleri
33 Pratisyen Hekimlik Haberleri
34 Sağlık Bakanı Haberleri
35 Sağlık Bakanlığı Haberleri
36 Savaş Haberleri
37 Sigara ve Sağlık Ulusal Kurulu Haberleri
38 Sosyal Etkinlikler Haberleri
39 Sosyal Güvenlik Haberleri
40 Tabip Odalarından Haberleri
41 Tıp Öğrencileri Kolu Haberleri
42 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Haberleri
43 Tıpta Uzmanlık Eşgüdüm Kurulu Haberleri
44 TTB Bölge Toplantısı Haberleri
45 TTB GYK Haberleri
46 TTB Haberleri
47 TTB Yüksek Onur Kurulu Haberleri
48 Yeni Kitaplar Haberleri
49 Yeni Raporlar Haberleri