T.C. Adalet Bak. İzmir Denetimli Serbestlik Müd. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu Başvurusu

642/2017
14.04.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize iletilen T.C. Adalet Bakanlığı İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün 07.04.2017 gün ve 2017/2153 D.S sayılı yazısında; halen Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No: 80 İç Kapı No: 2 Konak/İzmir adresinde ikamet eden,48853789710 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Nuri Alihanoğlu hakkında İzmir (Kapatılan) 19. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 10.03.2014 tarihli 2014/199 sayılı kararı ile TCK’nın 53/6 maddesi uyarınca 4 ay süre ile meslek ve sanattan yasaklanması şeklinde denetimli serbestlik kararı verildiği, karar gereğince 07.04.2017-07.08.2017 tarihleri arasında meslek ve sanatının icrasının yasaklandığı, bu süre içerisinde meslek ve sanatının icrası ile yasağın ihlali durumunda bildirilmesi ve süre bitiminde evrakların İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne iade edilmesi istenmiştir.

Bu nedenle, anılan yargı kararı uyarınca, Dr.Mustafa Nuri Alihanoğlu’nun, 07.04.2017-07.08.2017 tarihleri arasında hekimlik mesleğini yapmaktan yasaklı olduğuna ilişkin Tabip Odanız kayıtlarına şerh düşülmesini, tabip odası üyelik belgesi ve/veya çalışma onayı istenmesi durumunda bu hususun gözetilmesini ve bu süre içinde meslek icrasında bulunduğunun tespit edilmesi durumunda tarafımıza acilen bilgi verilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri