2016-2018 Merkez Konseyi

 

Dr. Mehmet Raşit Tükel (Başkan)

1959 Nazilli doğumlu. 1983 Ege Ü.T.F. Mezunu, Psikiyatri Uzmanı. 1977 Ankara Fen Lisesi Mezunu. İ.Ü. İstanbul T.F. Ruh Sağlığı ve Hast. A.D. Profesör. 2004-2009 Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı. 2005-2009 TTB-UDEK Başkanı. 2006-2018 TTB Merkez Delegesi. 2011-2015 Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyesi. 2014-2016 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı

 

Dr. Sinan Adıyaman (II. Başkan)

1960 İzmit doğumlu. 1983 Ankara Üniv. Tıp Fak. mezunu. Ortopedi ve travmatoloji ve el cerrahisi uzmanı. AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Öğretim Üyesi, Profesör. 2000-2002 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2002-2004 Ankara Tabip Odası Başkanı. 2006-2008 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı. 2004-2012 TTB Büyük Kongre Delegesi

 

Dr. Mehmet Sezai Berber (Genel Sekreter)

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. mezunu. Psikiyatri uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi. Türk Tabipleri Birliği 1996-1998 İkinci Başkanı, 2012-2016 Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Hande Arpat (Muhasip Üye)

1984 Ankara doğumlu. 2002 Ankara Fen Lisesi mezunu. 2008 Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. 2014-2016 Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi. 2014-2016 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu aktivisti.

 

Dr. Selma Güngör (Veznedar Üye)

1962 Uşak doğumlu. 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Aile Hekimi TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Kurucusu ve Aktivisti.