2014-2016 Merkez Konseyi

 

Dr. Bayazıt İlhan (Başkan)

1969 Isparta doğumlu. 1993 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Göz Hastalıkları uzmanı. S.B. Ulucanlar Göz EAH'nde çalışıyor. 2006-2008 Ankara Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi, 2008-2010 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2010-2012 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı, 2012-2014 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.

 

Dr. Mehmet Raşit Tükel (II. Başkan)

1959 Nazilli doğumlu. 1983 Ege Üniv. Tıp Fak. mezunu. İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Başkanı. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2006-2014 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2005-2009 TTB-UDEK Başkanı. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu TTB temsilcisi.

 

Dr. Hüseyin Özden Şener (Genel Sekreter)

1964 Ankara doğumlu. 1988 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. mezunu. Ankara Üniv. Tıp Fak. Nöroloji A.D.'nda çalışıyor. Profesör. Ankara Tabip Odası 2010-2012 Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 Yönetim Kurulu Başkanı.

 

Dr. Filiz Ünal (Muhasip Üye)

1964 İzmir doğumlu. 1989 Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Ankara'da Aile Hekimi. Ankara Tabip Odası Pratisyen Hekimlik ve Aile Hekimliği komisyonları üyesi. 2012-2014 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Hande Arpat (Veznedar Üye)

1984 Ankara doğumlu. 2008 Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Ankara'da İşyeri hekimi. Ankara Tabip Odası Basın Yayın Komisyonu ve Hekim Postası Yayın Kurulu, İnsan Hakları Komisyonu üyesi, 2014-2016 Büyük Kongre Delegesi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı gönüllü hekimi.

İnternet Bültenimize Abone Olmak İster misiniz?

Türk Tabipleri Birliği İnternet Bülteni Abonelik Formunu Doldurarak Eklenen İçeriklerimizden Anında Haberdar Olabilirsiniz.

ABONE OL