2012-2014 Merkez Konseyi

 

Dr. Ahmet Özdemir Aktan (Başkan)

1953 Ankara doğumlu. 1977 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Marmara Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D. öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2004-2006 Onur Kurulu üyesi, 2006-2010 Başkanı. 2010-2012 TTB İkinci Başkanı.

 

Dr. Gülriz Erişgen (II. Başkan)

1963 Eskişehir doğumlu. 1987 Anadolu Tıp Fak. mezunu. Ankara Tıp Fak. Fizyoloji A.D. öğretim üyesi. Profesör. Ankara Tabip Odası 2008-2010  Başkanı. 2010-2012 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Bayazıt İlhan (Genel Sekreter)

1969 Isparta doğumlu. 1993 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. S.B. Ulucanlar Göz EAH Göz Hastalıkları uzmanı. Ankara Tabip Odası 2006-2008 ve 2012-2014 Büyük Kongre Delegesi, 2008-2010 Yönetim Kurulu üyesi, 2010-2012 Başkanı.

 

Dr. Arzu Erbilici (Muhasip Üye)

1975 Ardahan doğumlu. 2000 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı. Özel sektör hekimi. 2010-2012  TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Filiz Ünal İncekara (Veznedar Üye)

1964 İzmir doğumlu. 1989 Dokuz Eylül Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Aile hekimi. Ankara Tabip Odası Pratisyen Hekimlik - Aile Hekimliği Çalışma Grubu Koordinatörü.

 

İnternet Bültenimize Abone Olmak İster misiniz?

Türk Tabipleri Birliği İnternet Bülteni Abonelik Formunu Doldurarak Eklenen İçeriklerimizden Anında Haberdar Olabilirsiniz.

ABONE OL