2010-2012 Merkez Konseyi

 

Dr. Eriş Bilaloğlu (Başkan)

 1962 Ankara doğumlu. 1986 Ankara Tıp Fak. mezunu. Dr. Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi Biyokimya uzmanı. 1990-1992 ve 2002-2006 dönemleri TTB Merkez Konseyi üyesi, 1996-2002 ve 2008-2010 dönemleri TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.

 

 

Dr. Özdemir Aktan (II. Başkan)

 1953 Ankara doğumlu. 1977 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Marmara Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D. öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2004-2006 dönemi Onur Kurulu üyesi, 2006-2010 dönemi Başkanı.

 

 

Dr. Feride Aksu Tanık (Genel Sekreter)

 1959 Ankara doğumlu. 1981 Ege Tıp Fak. mezunu. Ankara Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D. öğretim üyesi. Profesör. 1996-1998 dönemi İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2006-2010 dönemi Büyük Kongre Delegesi. 2008-2010 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı.

 

 

Dr. Özlem Azap (Muhasip Üye)

 1972 Ankara doğumlu. 1996 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Başkent Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. öğretim üyesi. Doçent. 1998-2001 yılları Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Sekreteri.

 

 

Dr. Arzu Erbilici (Veznedar Üye)

 1975 Ardahan doğumlu. 2000 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı. Özel sektör hekimi. Ankara Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, Tıp Dünyası ve Hekim Postası Yayın Kurulu üyesi.

 

 

Dr. Zülfükar Cebe (Üye)