Etik Kurul

# Adı Tarih Detay
1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURULU ÇALIŞMA İLKELERİ 09.10.2017
2 TTB Etik Bildirgeleri 03.05.2010
3 Kaynaklar 03.05.2010
4 Etik Kurul Görüşleri 03.05.2010
5 Etik Kurulu Üyeleri 02.01.2009