Etik Kurul

# Adı Tarih Detay
1 Etik Kurul Görüşleri 29.11.2017
2 Etik Kurulu Üyeleri 29.11.2017
3 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURULU ÇALIŞMA İLKELERİ 09.10.2017
4 TTB Etik Bildirgeleri 03.05.2010
5 Kaynaklar 03.05.2010