TTB 60. Büyük Kongresi Açılış Konuşması

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun 60. Büyük Kongre Açış Konuşması