Yönetmelik

# Adı Tarih Detay
1 Tababet Uzmanlık Yönetmeliği 29.03.2022
2 Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 29.03.2022
3 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 29.03.2022
4 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 29.03.2022
5 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 29.03.2022
6 Ana Dallar 29.03.2022
7 Yan Dallar 29.03.2022
8 Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik 29.03.2022