Yasa

# Adı Tarih Detay
1 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (*) 29.03.2022
2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 29.03.2022
3 Yüksek Öğretim Kanunu 29.03.2022