TTB UDEK 42. (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı - 8 Ocak 2022

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

42. Olağan Genel Kurulu Divan Tutanağı

08.01.2022

 

Tarih   : 8 Ocak 2022

Yer      : Pandemi nedeni ile çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.

 

GÜNDEM 

 

  1. Açılış ve Divan Başkanlığı Seçimi
  2. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr.Umut Akyol`un Konuşması
  3. TTB-Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı`nın Konuşması
  4. TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2019-2021 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu
  5. TTB-UDEK Bilançosunun Sunumu
  6. Çalışma Raporu ve Bilanço Üzerine Konuşmalar ve Bilançonun Oylanması
  7. Yürütme Kurulu Seçimi
  8. Dilek ve Beklentiler
  9. Kapanış

 

KATILIMCILAR:

 

Nurdan

Köktürk

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

Mehmet umut

Akyol

TTB UDEK

Alper

Döventaş

İSTANBUL TABİP ODASI

Levent

Altın

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

Esra

Özkoçer

TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ

Turan

Turhan

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

Gülriz

Erişgen

TTB TIP EĞİTİMİ KOLU

Tuğrul

Altan

TÜTK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ

Haluk

Erol

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ

Hatice

Eğilmez

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

Gökçen

Çoban

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ

Deniz

Anuk ince

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ

Ersin

Yarış

TTB UDEK

Dilek

İnce

TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ

Ömer Faruk

Akça

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ

Deniz

Erdoğdu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Hatice

Oya bayındır

TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ

Cemile

Özsürekci

AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ

Arzu

Aral

TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ

Elif

Şen

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

Ülker

Koçak

TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Demet

Özbabalık Adapınar

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Fitnat

Dinçer

TÜRK TIBBİ REHABİLİTASYON KURUMU DERNEĞİ

Muhittin

Serdar

TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ

M. Şule

Akçay

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Gülsüm

Önal

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ

Yusuf

Yıldız

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Meram

Saka

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

Murat

Canyiğit

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

Orhan

Odabaşı

ANKARA TABİP ODASI

Osman

Başpınar

TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ DERNEĞİ

Zühal

Akgün

İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ

Gazi

Huri

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Bekir

Uçan

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI DERNEĞİ

Fazıl Mustafa

Cesur

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI DERNEĞİ

Ahmet Onur

Keskin

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

İrem

Yıldız

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

Şadan

Ay

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ

Serkan

Yılmaz

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

Işınsu

Kuzu

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

Vedat

Bulut

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Bülent

Önal

TTB UDEK

Ferda

Çelikkan

TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ (THED)

Necla

Tulek

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ

Funda

Barlık

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Filiz

Ak

ANKARA TABİP ODASI

Mehmet Mesut

Çelebi

TÜRKİYE SPOR HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

Eren

Seçen

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ

Uğur

Selek

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ

Şebnem

Korur Fincancı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Ziya

Anadol

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

Tuğrul

Erbaydar

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

Ayça

Boyacı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

Bülent

Erbil

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

Nejat

Narlı

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ

Şule

Altıner

TIBBİ GENETİK DERNEĞİ

Sadık

Nazik

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ

Nilgün

Kurucu

TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ DERNEĞİ

Fadile

Yıldız zeyrek

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ

Ferah

Sönmez

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Neşe

Göl

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARI DERNEĞİ

Ali

Kurtipek

TÜRKİYE İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ

Şükran

Erten

TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

Gönül

Aksu

KLİMUD-KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

Ertan

Yılmaz

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ

Tayfun

Uçar

TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BE KARDİYAK CERRAHİ DERNEĞİ

Mukaddes

Kalyoncu

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Tuğrul

Altan

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ

Mehmet Ali

Ergün

TIBBİ GENETİK DERNEĞİ

Engin

Koyuncu

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ

Cenk

Demirdöver

TÜRK PLASTİK EEKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

Rukiye Eker

Ömeroğlu

İSTANBUL TABİP ODASI

 

GENEL KURULUN AKIŞI VE ALINAN KARARLAR:

 

  1. Açılış ve Divan Başkanlığı Seçimi

        Divan Başkanlığı Seçimi:

        Prof. Dr. Ertan Yılmaz (Türk Dermatoloji Derneği), Doç. Dr. Bülent Erbil (TATD) ve Öğr. Gör. Dr. Filiz Ak Azar (ATO) oy birliği ile divana seçildi. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Ertan Yılmaz yürüttü.

 

        2. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr.Umut Akyol`un Konuşması

TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun iki yıllık sürecine ilişkin değerlendirmesini paylaşan Prof. Dr. Umut Akyol; Avrupa tıpta uzmanlık gereksinimlerine de değinerek yeni dönemde UDEK’in çalışmaya devam edeceği konuları dile getirdi. TTB’nin sahipliğinin daha eski olduğu süreçte UDEK’in aldığı yolun ve biriktirdiklerinin altını çizerek 30 yıl içinde gönül verenlere, TTB çalışanlarına ve TTB MK’ne teşekkür etti.

        3. TTB-Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı`nın Konuşması

TTB-Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; konuşmasında uzmanlık derneklerinin TTB’nin yanında olmasını istediklerini, uzmanlık derneklerinden TTB’ye doğru örgütlenmenin gücü artırdığını ifade etti, TTB ve uzmanlık derneklerinin bir arada mücadelesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Özellikle pandemide birlikte mücadelenin önemine değindi. Grev yapabildiğimizi ve bunda hepimizin dayanışmasının rolü olduğunu vurguladı. Mesleğimizin değersizleştirilmesinden duyduğumuz utanca vurgu yaptı. Uzmanlık derneklerinin çalışmalarının bu değeri güçlendireceğine dikkat çekti.

       4. TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2019-2021 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu

TTB-UDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Gülriz Erişgen; TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2019-2021 Dönemi Çalışma Raporunu sundu. 2019 Aralık ayında Yürütme Kurulu’nun seçildiğini, ilk toplantıyı yüz yüze yaptıklarını, sonraki süreçte uzaktan bir araya geldiklerini, her pazar toplantıları verimli olarak sürdürdüklerini ifade etti. Bir kısmı gözlemci olan üyelerle yürütülen faaliyetleri özetledi. En temel konunun COVID-19 pandemisi olduğunu, TTB-UDEK Koronavirüs Çalışma Grubu oluşturduklarını, uzmanlık derneklerinin gözlemlerini bir araya getirdiklerini ve sunduklarını belirtti. Aşı İzleme Grubu oluşturduklarını, belirli aralıklarla değerlendirmeler yaptıklarını, alandan veri topladıklarını ve hekimlerle, halkla, basınla, kamuoyu ile paylaştıklarını ifade etti. Pandemide beraber hareket için TTB-UDEK’ten derneklere çağrı yaptıklarına değindi. Pandemide asistan hekimlerin sıklıkla görevlendirildiğini, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı başlığında yürüyen çalışmaları, eğitim, özlük hakları konularında yürütülen faaliyetleri dile getirdi. En çok uzaktan eğitim üzerinde durduklarını, uzmanlık eğitiminde farkındalık yaratmak için etkinlik yaptıklarını, düzenlenen Kurultayda (XXVII. TUEK) uzaktan eğitimi konuştuklarını, uzaktan eğitimin ilkelerini ortaya koyarken e-sağlık ile ilgili herkesin hazırlık yapmasını ve paylaşmasını istediklerini belirtti. Rehberleri grupta paylaşanlar olduğunu ifade etti.  Uzmanlık eğitiminde yeterlik kurulları ve akreditasyon konularının TUYEK ile beraber üzerinde durduklarını dile getirdi.

 

İstanbul Tabip Odası toplantısı ile başlayan ve çalıştayla devem eden süreçte reklama kaçmadan tanıtımın yapılmasının önemine ilişkin yapılanları özetledi. Bülten yayınladıklarını ve COVID-19 özel sayısı çıkardıklarını söyleyen Dr. Erişgen; TTB’nin siyah kurdele sayfasında yer alan, yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını da anarak hekimlerde tükenme konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

 

      5. TTB-UDEK Bilançosunun Sunumu

TTB-UDEK YK muhasip üyesi Prof. Dr. Ülker Koçak TTB-UDEK bilançosunu sundu.

 

      6. Çalışma Raporu ve Bilanço Üzerine Konuşmalar ve Bilançonun Oylanması

Çalışma raporu ve bilanço üzerine söz almak isteyen olmadı. Bilanço oylamaya açıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Ardından serbest görüş almak isteyenlere söz verildi:

 

      7. Yürütme Kurulu Seçimi

Genel Kurulda gerçekleştirilen seçim sonrasında yönetim kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi.

 

Dr. Orhan Odabaşı

Dr. Gülriz Erişgen

Dr. İrem Yıldız

Dr. Elif Şen

Dr. Serkan Yılmaz

Dr. Alper Döventaş

Dr. Filiz Ak

Dr. Umut Akyol

Dr. Funda Barlık

 

      8. Dilek ve Beklentiler

Dilek ve beklentilerin ifade edilmesinin ardından yeni UDEK Genel Sekreteri Funda Barlık iyi dileklerini sundu.