TTB UDEK Yürütme Kurulu Görev Dağılımını Yaptı.

TTB UDEK`in 45. Seçimli Genel Kurulu’nda yönetime seçilen UDEK Yürütme Kurulu, 03.02.2024 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Binasında gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirledi.

Görev Dağılımı

Başkan
Dr. Orhan Odabaşı

2. Başkan
Dr. Özlem Azap 

Genel Sekreter
Dr. Funda Barlık

Muhasip Üye
Dr. Filiz Ak

Üye
Dr. Ayşegül Bilen

Üye
Dr. İrem Yıldız

Üye
Dr. Kaya Akan

Üye
Dr. Murat Akova

Üye
Dr. Osman Elbek

Üye
Dr. Serkan Yılmaz

ATUB Temsilcisi
Dr. Umut Akyol