Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Uzmanlık Öğrencileri Eğitimleri ve Geleceklerinden Kaygı Duyuyor

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yıllardır ihmal edilen, önlem alınmayan “binaların dayanıklılık” sorununu yeniden gündeme getirdi. Ne kamuoyu ne de fakültenin çalışanları ve öğrencileri ile paylaşılmayan raporlar öne sürülerek bazı binaların yeniden yapılanmak üzere boşaltılması kararı alındı.

Bütün bu kararlar alınırken eğitimin sürdürülebilmesine yönelik herhangi bir planlama yapılmadı. Uzmanlık eğitiminin öznesi olan asistan hekimler eğitimleri ve gelecekleri ile ilgili kaygılarını sıkça, çeşitli platformlarda dile getiriyorlar. Alanlarında yeterlik için olmazsa olmaz eğitim etkinliklerini ne zaman ve nerede tamamlayacaklarını bilmek istiyorlar. Binaların boşaltılması ve yeni mekânlara geçilmesi sırasında geçen sürenin asistanlık süresine eklenip eklenmeyeceği, taşınılan kurumlarda uygun ve yeterli eğitim ortamı olup olmayacağını merak ediyorlar.

Çalışan ve hasta sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli adımların atılması kuşkusuz önemlidir. Ancak bu planlamalar yapılırken gerek mezuniyet öncesi gerekse mezuniyet sonrası eğitimin sürekliliğinin gözetilmesi, nitelikli eğitimin koşullarının güvence altına alınması, çalışanların ve öğrencilerin mağdur edilmemesine özen gösterilmelidir. Kararlar bundan etkilenecek tüm kesimlerle birlikte alınmalı, süreç birlikte yürütülmeli ve şeffaf olmalıdır.

TTB UDEK ve TUYEK Yürütme Kurulları olarak nitelikli uzmanlık eğitiminin sürdürülmesi için gerekli koşulların varlığı, alanda belirlenen standartların karşılanma durumu ve çekirdek müfredatın yürütülüp yürütülmediğine ilişkin değerlendirmeler yapmanın ve bu değerlendirmeler doğrultusunda planlar oluşturmanın önemini bir kez daha vurguluyor ve bu bağlamda işbirliğine hazır olduğumuzu duyuruyoruz.

TTB UDEK ve TUYEK Yürütme Kurulları