TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin beşincisini 11 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleşen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, bölgedeki tüm sağlık çalışanlarının idari izinli sayılması gerektiğini belirterek bu konuda Sağlık Bakanlığı’na 11 Şubat 2023 tarihinde bir yazı ilettiklerini ifade etti. Korur Fincancı, bölgede depremden etkilenen sağlık çalışanlarıyla krizin yönetilmesinin uygun olmadığının altını çizerek buradaki sağlık çalışanlarının da depremzede olduğunu hatırlattı. Korur Fincancı, deprem bölgelerinde gönüllü sağlık çalışanlarına öncelik verilmesinin, dönüşümlü çalışmanın önünü açacağını da sözlerine ekledi.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu üyelerinin ve uzmanlık derneklerinden temsilcilerinin katıldığı toplantıda, deprem bölgesinde yaşanan sorunlar ve bunların çözümüne yönelik atılacak adımlar konusunda bilgi verildi. UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Umut Akyol, uzmanlık derneklerinin deprem bölgesinde sağlık hizmet sunumundaki sorunları gidermek amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek konuşmasına başladı. Orta vadede ortaya çıkacak sağlık sorunlarından da bahseden Akyol, ileride ortaya çıkması muhtemel hastalıklarla ilgili şimdiden uzmanlık derneklerinin çalışma yaptığını söyledi. UDEK Genel Sekreteri Dr. Funda Barlık ise, bölgeye giden hekimlerin üç-dört gün dönüşümlü çalışmaları gerektiğini vurgulayarak bu konudaki koordinasyon eksikliğinin devam ettiğini belirtti. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyesi Dr. Gökhan Özyiğit, deprem bölgesindeki radyoterapi hizmetleri hakkında bilgi vererek kanser tedavilerinin yarım kalmasının ileride neden olacağı sorunların altını çizdi. Özyiğit konuşmasında Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa bölgelerinde radyoterapi hizmetlerinin durumunu değerlendirirken, bu konuda alınması gereken tedbirleri ilgili kurumlara ileteceklerini ifade etti. Daha sonra söz alan Çocuk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Dr. Önder Yavaşcan, deprem benzeri afetlerde ezilme sendromu ve su-mineral dengesizliğine bağlı olarak yaşanacak sağlık sorunlarının tedavi edilmesinde diyaliz hizmetlerinin önemini hatırlatarak bölgede bazı yerlerde diyaliz hizmetlerinin başladığı bilgisini verdi. Yavaşcan, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı Hatay’dan; Dr. Aydın Şirin Adıyaman’dan; Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz Gaziantep’ten; TTB ODSH Kolu’ndan Dr. Ercan Yavuz, Hatay’dan bilgi aktardı.

Aktarımlarda altı çizilen konular şunlardı:

  • Kronik hastalığı olanların tedavisine ara verilmeden devam edilmeli, mevsim koşulları göz önüne alındığında bu hastaların uzun süre dayanması mümkün değildir.
  • Kronik hastalığı olanlar deprem bölgeleri dışına çıkarılarak tedavileri sürdürülmelidir.
  • Enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkacak asbest, ileriki süreçte halk sağlığı sorunu haline gelebilir. Bu konuda önlemler alınmalıdır.
  • Kent merkezlerinde çöp dağları oluşmaya başladı. Çöp sorununa en kısa zamanda çözüm üretilmelidir.
  • Gönüllü hekimlerin bölgede çalışmaları bir an önce planlanmalı. 
  • Seyyar tuvalet, su tankı ve temizlik malzemelerinin sağlanmasına acilen ihtiyaç var.