Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden Türkiye’deki Resmi Kurumlara Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılmalı, TTB Üzerindeki Baskılara Son Verilmeli

Avrupa ve ötesinde 41 ulusal tıp birliğinin çatı örgütü olan Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS), haksız-hukuksuz biçimde tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve TTB’ye yönelik baskıların sona erdirilmesi çağrısıyla 24 Kasım 2022’de Türkiye’deki resmi kurumlara birer mektup gönderdi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın insan haklarına ve meslek etik değerlerine kuvvetle bağlı, vasıflı ve uzman bir hekim olduğunun belirtildiği mektupta, soruşturma ve tutuklama uygulamalarının hem mesleki sorumluluğun hem de ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

TTB Merkez Konseyi hakkında başlatılan soruşturmaya da atıf yapılan mektupta Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri hatırlatıldı. Mektupta “Profesör Fincancı’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Hekimlerin, hastalarını gözettikleri ve onları savundukları için cezalandırılmamalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.