Hekimlerin Serbest Çalışma Hakkını Engelleyen Yönetmeliğe Karşı Çıkıyoruz.

6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan ve şu anki duruma göre 6 Ocak 2023 tarihinde fiilen uygulanacak olan Yönetmelik düzenlemesine Türk Tabipleri Birliği, baştan itibaren açıkça karşı çıkmış; 6 gün içerisinde, 12 Ekim tarihinde kanun dışı olduğu ve kabul edilemeyeceğini belirterek iptali istemiyle dava açmıştır. Bir taraftan da bu süreç içerisinde meslektaşlarımız farklı ortam ve örgütlenmeler içerisinde haklı tepkilerini dile getirmeye çalışmış ve çalışmaktadırlar.

 

 TTB-UDEK olarak görüş ve önerilerimizi aşağıda özetlemekteyiz.

 Bu uygulama hekimlik mesleğinin en temel özelliklerinden olan mesleki bağımsızlığımıza, serbest çalışabilme özgürlüğümüze açık bir saldırıdır. Sadece muayenehanesi olan cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın değil, hangi alanda, ortamda çalışırsa çalışsın, bir gün muayenehane açabilirim, bağımsız çalışabilirim düşüncesinde olan tüm meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin, geleceğimizin mesleki sigortası olarak adlandırabileceğimiz, serbest çalışabilme imkanımızı elimizden alan bu düzenleme, bizi köleleştirmeye yönelik, hepimize karşı ortak ve ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

 

1. Mesleğimizin, tüm meslektaşlarımızın geleceğine yönelik bu tehdide karşı elimizden gelen tüm imkanlar ile sağlık hizmetini nerede ve ne şekilde sunarsak sunalım hep beraber karşı koymalıyız. Bu karşı koyma ancak tüm çabaların ve tarafların örgütlü, ortak çalışması ile başarıya ulaşabilir.

2. Yönetmeliğin esası kanuna aykırıdır, iddia edildiği gibi kamu yararına da değildir. Bu konudaki dezenformasyonun konunun esası ile hiçbir ilgisi olmadığına dair kamuoyu, politikacı ve idarecileri aydınlatacak net açıklama, savunmaların avukatlarımız tarafından ortaya konulabilmesi için derneklerimizin çalışmalarının da önemli olduğunu düşünüyoruz.

3. Bu nedenle İstanbul Tabip Odası tarafından 7 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek olan toplantıya TTB-UDEK olarak destek veriyor, tüm üye derneklerimizden, mesleğimizin ve geleceğimizin en temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik bu tehdide karşı tutum almasını birlikte yürüteceğimiz mücadeleye katkı sunmak üzere toplantıya temsilci göndermesini önemle rica ediyoruz.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu