Daha Fazla Meslektaşımızı Sağlıkta Şiddet Nedeniyle Kaybetmek İstemiyoruz!

Görevini yaparak hastalarının ve toplumun sağlığı için emek veren sevgili meslektaşımız Dr. Koray Başar’ın uğradığı alçak saldırının üzüntü ve öfkesini yaşarken bir diğer vefakâr, saygıdeğer meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın mesleğini uygularken hastanesinde katledildiğini öğrendik.

Meslektaşlarımız ve mesleğimize yapılan bu saldırılar ve cinayetleri lanetliyor, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını, bu saldırıların altında yatan ve defalarca dile getirilen nedenlerin ve uygulamaların hızla tartışılarak tekrarının önlenmesini talep ediyoruz.

*Ekte göreceğiniz Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Tabipleri Birliği açıklamalarına alanlarımızı temsil eden dernekler olarak katılıyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği açıklaması için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği Dr.Koray Başar ile ilgili basın açıklaması için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği Dr. Ekrem Karakaya ile ilgili basın açıklaması için tıklayınız.

 

TTB UDEK Yürütme Kurulu

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Rejyonal Anestezi Derneği

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Türk Algoloji Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Pediatri Kurumu Derneği

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Romatoloji Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği