TTB UDEK Yürütme Kurulu TUS Kontenjanları Konusunda Üye Derneklerin Yöneticileri ve Asistan- Genç Uzman Hekim Temsilcileriyle İki Farklı Toplantı Düzenledi.

TTB UDEK Yürütme Kurulu, UDEK üyesi derneklerin temsilcileri ve asistan- genç uzman hekim (AGUH) temsilcileriyle TUS kontenjanları konusunda 20 Nisan 2022 ve 21 Nisan 2022 tarihlerinde çevrimiçi iki ayrı toplantı gerçekleştirdi.  İlk toplantıya TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB MK üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ve Dr. Meltem Günbeği, UDEK Yürütme Kurulu üyeleri ve 35 uzmanlık derneğinin temsilcileri, TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Gürsoy katıldı. İkinci Toplantıya ise TTB MK İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB MK Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, UDEK Yürütme Kurulu üyeleri ve 27 uzmanlık derneğinin asistan ve genç uzman hekim temsilcileri katıldı.

Her iki toplantının açılış konuşmasını UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Umut Akyol, kolaylaştırıcılığını ise UDEK Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Funda Barlık yaptı.

Dernek yöneticileri ve AGUH temsilcileri, uzmanlık eğitiminde artan kontenjanlar ile eğitimin niteliğinin düşeceğini, bunun kabul edilemez olduğunu, bunun hekimlik mesleğine, bireylerin, toplumun ve gelecek nesillerin sağlığına zarar vereceğini belirttiler. TTB Merkez Konseyi ve UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin, tıp ve uzmanlık eğitiminin nitelik ve niceliğinin belirlenmesiyle ilgili kararlarda tıp fakülteleri, tıpta uzmanlık dernekleri ve Türk Tabipleri Birliği’nin söz sahibi olması gerektiğini ifade ettikleri toplantı, iletişimin ve ortak hareket etme kararlılığının süreceği belirtilerek sona erdi.

 

TTB UDEK Yürütme Kurulu