8 Şubat 2022 Beyaz G(ö)REV Eylemine Tüm Hekimleri Katkı Sunmaya Çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), 8 Şubat 2022 tarihli “Beyaz G(ö)REV” eyleminin duyuru ve katılımının sağlanması amacıyla bir çağrı yapmıştır.

Türk Tabipleri Birliği’nin “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamındaki talepleri Beyaz Yürüyüş’ten Beyaz Forum’a taşınmıştır. Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesini içeren yasal düzenlemenin Meclis gündeminden çekilmesi üzerine 15 Aralık 2021 G(ö)REV’i ile başlayan yeni eylem süreci 26 Ocak-4 Şubat 2022 arasındaki “Beyaz Nöbet” eylemi ile devam etmiştir.

Yasa tasarısının Meclis’e gelmemesi nedeniyle Türk Tabipleri Birliği 8 Şubat 2022 günü de “Beyaz G(ö)REV” eylemini yapacağını duyurmuştur. Tüm hekimler, sağlık çalışanları ve toplumun tüm kesimleri eylemlere katılmaya ve desteğe çağrılmıştır.

Bizler de özlük haklarımızda ihtiyacımız ve hakkımız olan iyileştirmeleri elde edebilmek için UDEK Yönetim Kurulu olarak Türk Tabipleri Birliği’nin eylemlilik sürecine ve 8 Şubat 2022 Beyaz G(ö)REV eylemine tüm hekimleri katkı sunmaya çağırıyoruz.