TTB UDEK Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı.

TTB UDEK`in 42. Seçimli Genel Kurulu’nda yönetime seçilen UDEK Yönetim Kurulu, 09.01.2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirledi.

Görev Dağılımı

Başkan
Mehmet Umut Akyol

2. Başkan
Orhan Odabaşı 

Genel Sekreter
Funda Barlık

Muhasip Üye
Gülriz Erişgen

Üye
Alper Döventaş

Üye
Filiz Ak

Üye
Serkan Yılmaz

Üye
İrem Yıldız

Üye
Elif Şen