ÜLKEMİZDE 4. DOZ COVID-19 AŞISI UYGULANMASI HAKKINDA KLİMİK GÖRÜŞÜ

Üye Derneklerimizden Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği`nin Ülkemizde 4. Doz COVID-19 Aşısı Uygulanması Hakkındaki Görüşü;

16 Ağustos 2021

Bilindiği gibi COVID-19’a karşı acil kullanım onayı almış olan aşıların, gerek  Faz-3 çalışmalarında, gerekse gerçek yaşam verilerinde hastalıktan koruyucu etkinliklerinin  arasında fark olduğu ve mevcut mRNA aşılarının etkinliğinin diğerlerinden daha iyi olduğu görülmüştür. Ek olarak  ülkemizde uygulanan inaktive virus aşısı olan Coronavac®’ın, başta yaşlı ve bağışıklığı zayıf kişiler olmak üzere gerekli bağışıklık seviyesini oluşturamayabileceği, oluştursa bile aşıdan kısa süre sonra etkinliğini kaybedebileceği konusunda veriler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle COVID-19 için oldukça riskli bir durumda olan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kişilere, esas olarak ölümleri önlemek amacıyla, daha etkili olduğu görülen mRNA aşısıyla 3. bir dozun yapılmasını önermekteyiz.

Bugün Sağlık Bakanlığı’nın sistemindeki karışıklık nedeniyle ortaya çıkan 4. aşı dozu konusunu değerlendirebilmek için 2 doz CoronaVac®-sonrasında 1 doz BioNTech® aşısı yapılmış kişilerde, yaş gruplarına göre, COVID-19 gelişme sıklığı, hastalığın klinik seyri ve laboratuvar bulgularına ait verilere ihtiyaç vardır.

Dünyada henüz 1. doz aşısını ol(a)mamış risk grubunda milyonlarca hasta varken ve DSÖ’nün 3. dozlar için dünya çapında ilan ettiği moratorium da dikkate alınarak 4. doz aşıların yapılması, ancak yukarıda belirtilen verilerden çıkarılabilecek sağlam bir gerekçe varlığında düşünülebilir. Bu nedenle, Bakanlığın bu verileri bir an önce açıklaması uygun olacaktır. Gerekçe olmadan yapılan uygulamalar, kafa karışıklığına neden olmakta ve sağlık çalışanlarını sıkıntıya sokmaktadır. Organ nakil alıcıları gibi ciddi bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde  veya belli bazı ülkelere giriş için gereken zorunluluklarda yapılacak kişiselleştirilmiş yaklaşımlar dışında etkinlik ve güvenlik verileri olmadan 4. doz konusunda öneri yapılabilmesi mümkün değildir.