Sağlık Çalışanları ve Covid-19

Xxvı. TUEK’de gerçekleştirilen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu toplantısında Covid-19 pandemisi sürecinin kapsamlı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu amaçla ilk toplantı 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.