Yeterlik Kurullarının Genel Kurullarının Ertelenmesi Hakkında UDEK Görüşü

UDEK Yürütme Kurulu olarak daha önce derneklere gönderdiğimiz yazı ile pandemi nedeni ile genel kurullarının ertelenmesi önerisinde bulunmuştuk.

Benzer şekilde yeterlik kurullarının kurum ziyaretlerinin ertelenmesi, reakreditasyon durumunda olan kurumlarının statülerinin korunması görüşümüzü ziyaret için gözlemci üye talep edilen yeterlik kurullarına ilettik.

Yürütme Kurulumuz yeterlik kurullarının genel kurullarının da benzer kaygılarla ertelenmesi gerektiği değerlendirmesini yapmıştır. Pandemi koşullarında sağlığa yönelik değerlendirmeler hukuki değerlendirmelerin önünde olmalıdır. Kaldı ki İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile toplu etkinlikleri 1 Aralık 2020 tarihine kadar yasaklamıştır.

Uzaktan bilimsel toplantılar yapılabilmekle birlikte genel kurulların ve seçimlerin koşullarının uzaktan sağlanamayacağı, bu nedenle yüz yüze toplantıların gerçekleştirilebileceği döneme kadar genel kurulların ertelenmesi gerektiği görüşümüzü bildiririz.

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu