HASUDER 4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

HASUDER tarafından 13-19 Aralık 2020 tarihleri arasında çevirim içi gerçekleştirilecek 4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi ile ilgili bilgilere

https://www.uhsk.org/2020/ adresinden erişilebilir.