Pandemi sürecinde üye derneklerimizin ulusal kongreleri hakkında

Pandemi nedeni ile yaşanan olağanüstü süreç içerisinde üye derneklerimiz ulusal kongreleri başta olmak üzere büyük eğitim toplantılarını düzenleyemediler ve bir süre daha düzenleyemeyecekler. Kongrelerimizin ne zaman ve nasıl düzenleneceği ile ilgili birçok soru ve öneri alıyoruz. Bu önemli konu ile ilgili sizleri bilgilendirmek, bilimsel veriler ve ortak akıl doğrultusunda kısa ve orta vadede yol gösterecek  kararlar almak istiyoruz. 

Pandemi önlemleri ile birlikte kongrelerimizi iptal ettik. Bu iptaller üye derneklerimizde, 

- eğitimin aksaması

            - dernek gelirlerinin kısılması ile mali kriz

- STE kredilerinde aksamaya bağlı ulusal ve uluslararası yeterlik yenilemesi, atama, yükseltme dosyalarında aksamalar,

- TTB-UDEK`in derneklerinden ana beklentilerinden birisi olan seçimlerin ulusal kongreler esnasında mümkün olan en geniş katılım ile yapılarak dernek yönetimlerinin şeffaf ve demokratik olarak değişmesinin gerçekleşememesi vb. nedenlerle sıkıntıya neden olmaktadır.

Bir taraftan da, başta bu konuyu webinarlar ve anketler aracılığı ile tartışan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Ürolojik Cerrahi Derneği olmak üzere bize başvuran üye derneklerimizden, kongre düzenleyen şirketlerin yetkililer ile görüşerek mümkün olan en kısa sürede normalleşme süreci içerisinde kongre gerçekleştirmek için hazırlandıkları, kriterler ve kurallar hazırladıklarını da öğrenmekteyiz. Bu doğrultuda bazı toplantıların Haziran ayı sonunda gerçekleştirmesinin planlandığını dahi duyduk.

Bu baskılara rağmen pandeminin normalleşme süreci ve sonrasındaki gidişi ile ilgili çok ciddi şüphe ve tehditler olduğunu biliyoruz. Yüzlerce meslektaşımızın uçaklara binerek klimalı salonlarda saatlerce oturarak ve sosyal etkinlikler esnasındaki kaçınılmaz yakın temas içerisinde bir araya gelmesi şu anda ve yakın gelecekte kabul edilemez. Özellikle kongrelerin çok yoğun olarak yapılmak istendiği sonbaharda aylarının  Dünya Sağlık Örgütü’nün de beklediğini açıkladığı gibi pandemide beklenen ikinci dalga ile çakışması kaçınılmaz olarak çok kötü sonuçlar doğuracaktır.

Bu nedenle yakın, orta vadede yurdumuzda ve dünyada pandemi ile ilgili bilimsel verileri ve tahminleri ilgili alanlardaki üye derneklerimize sorduk. Ekte bu yazıları göreceksiniz.

Gene bu arada özellikle dikkatinizi çekmek istediğimiz bir kongre 23-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen EAN Avrupa Nöroloji Akademisi 2020 sanal kongresi (EAN 2020). Geçtiğimiz hafta düzenlenen bu kongreye tüm dünyadan binlerce katılımcının yaklaşık 10 ayrı salondaki eşzamanlı etkinliklere ücretsiz olarak katıldığını öğrendik. Gerek düzenleyen derneklerin, gerek sponsorların, gerek ücret ödemeyen katılımcıların tatmin düzeyinin yüksek olması potansiyeli içeren bu sanal büyük kongrelerin alt yapılarının araştırılması ve buna yatırım yapılmasının iyi bir çözüm olabileceğini düşünüyoruz.

Son olarak Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve  Ürolojik Cerrahi Derneği’nin hazırladıkları ve üyelerine dağıttıkları kongre ile ilgili anketi baz alarak hazırladığımız bir anket bulacaksınız. Bu anketin derneğiniz üyeleri arasında yapılarak meslektaşlarımızın görüşlerinin açığa çıkması çok önemli. Lütfen sonuçları en kısa sürede bizimle paylaşın. Saygılarımızla.

UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU

                                                                                                                                                                                         

Ekler:

1-HASUDER ve görüşü

2-Anket soruları

3-Hukuki görüş