Sanal (On-line) bilimsel etkinlikler ve toplantılar kredilendiriliyor

Covid-19 pandemisi döneminde sosyal izolasyon nedeniyle derneklerimizin toplantıları, kongreleri ertelendi/erteleniyor. Fakat sevinçle belirtmeliyiz ki, bu salgının, bilimsel izolasyona neden olmaması için bazı dernekler online toplantılarına hızla devam ediyor.

Bu toplantıları meslektaşlarımızın, yurt içi ve yurt dışı re-sertifikasyonlarda gerekli olan TTB-STE/SMG kredilerini toplayabilmeleri için kredilendirebilirsiniz.

Bu amaçla, ülkemizde ilk kez 18 Nisan tarihinde Ürolojik Cerrahi Derneği’nin Kuzey-Güney Marmara Şubeleri tarafından düzenlenen toplantısı kredilendirildi. Dernek altyapısının sağladığı sistem üzerinden şifre ile giriş yapan 287 meslektaşımızın 199`u bu krediyi almaya hak kazandı.

Sanal bilimsel etkinliklerinizin kredilendirilmesi için TTB Kredilendirilme Kurulu veya UDEK ile iletişim kurabilirsiniz.