Dr. Ali Özyurt’u kaybettik

Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nda (TTB-UDEK) çeşitli dönemlerde aldığı görevlerle çok değerli çalışmalar yürüten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt, tedavi görmekte olduğu İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 16 Ocak 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

2003-2005 döneminde UDEK Yürütme Kurulu üyeliği, 2005-2009 yılları arasında ise UDEK Genel Sekreterliği yapan Dr. Ali Özyurt, TTB-UDEK tarafından her yıl düzenlenen, ülkemiz sağlık ortamı ile uzmanlık eğitiminin sorunlarının tartışıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayları’nda ise aktif görev aldı ve katkı sağladı.

Bizler, yol arkadaşımızı, TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) bütün kademelerinde görev yapmış çok değerli bir aktivistimizi/meslektaşımızı yitirmenin büyük acısı içindeyiz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve TTB camiasına başsağlığı diliyoruz. Dr. Ali Özyurt`un TTB’ye ve hekim mücadelesine katkıları unutulmayacak.

Dr. Ali Özyurt

1963 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde (1981-1987) öğrenim gördü. 1987-1989 yılları arasında İnebolu Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetini yaptı. 1989 yılında asistan olarak girdiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde halen anestezi ve rehabilitasyon uzmanı olarak çalıştı. Okul yıllarında hayali olan halk sağlığı alanında doktora unvanı aldı. Öğrencilik yıllarından itibaren İstanbul Tabip Odası’nın her kademesinde ve TTB’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Evli ve bir kız babasıdır. Edebiyata ve medya/sosyal medya çalışmalarına özel ilgi duyan, TTB ve İTO’nun ilgili birimlerinde aktif faaliyet sürdüren Dr. Ali Özyurt, mesleki ve tabip odası faaliyetlerini içeren anılarını “Söz Uçar Yazı Kalır” ve “Umuduna Yaşamak” adlı iki kitapta toplamıştır.