XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapılacak

XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 07 Aralık 2019 Cumartesi günü İstanbul’da  gerçekleştirilecek.

Uzmanlık eğitiminin yanında iyi hekimlik yapmanın bile zorlaştığı günümüz koşullarında bu yıl 25incisi  düzenlenen Kurultay, ülkemiz sağlık ortamı için büyük önem taşıyor.

Uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri, şehir hastaneleri, tabip odaları, uzmanlık dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya geleceği kurultayımızda sağlık sistemi ve uzmanlık eğitimi ilişkisi ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecektir.

Uzmanlık eğitiminin sorunlarının tüm boyutları ile tartışılacağı kurultaya, uzmanlık dernekleri, tabip odaları yönetici ve temsilcileri ile uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımız davetlidir.

Kurultay Afiş ve Program Erişim:

http://www.ttb.org.tr/265yhvp

www.ttb.org.tr/sil/XXVTUEK.zip