XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay'ı 7 Aralık 2013 tarihinde İstanbul'da, İstanbul Tabip Odası'nın işbirliği ve ev sahipliğinde düzenlendi.

 

Kurultay sonuç bildirgesine ulaşmak için tıklayınız.

Fotoğraflar için tıklayınız.